Kurullar

Onur Kurulu
Prof. Dr. İsmail Yüksek, YTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Hayrullah Ağaçcıoğlu, YTÜ İnş. Fak. Dekanı
Ertuğrul Candaş, HKMO Başkanı

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Derya Maktav, Başkan, İTÜ
Prof. Dr. Filiz Sunar , İTÜ
Prof. Dr. Erkan Beşdok, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Fatmagül Kılıç, YTÜ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Topan, Bülent Ecevit Üniversitesi
Arş. Gör. Kaan Kalkan, İTÜ

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Derya Maktav, Eş başkan, İTÜ
Prof. Dr. Fatmagül Kılıç, Eş başkan, YTÜ
Doç. Dr. Bülent Bayram, YTÜ
Doç. Dr. Ümit Gümüşay, YTÜ
Doç. Dr. Naci Yastıklı, YTÜ
Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı, YTÜ
Yrd. Doç. Dr. Melis Uzar Dinlemek, YTÜ
Yrd. Doç. Dr. Burak Akpınar, YTÜ
Arş. Gör. Dr. Uğur Acar, YTÜ
Uzm. Yük. Müh. Taylan Öcalan, YTÜ
Uzm. Müh. İbrahim Çetin, YTÜ
Arş. Gör. Tolga Bakırman, YTÜ
Arş. Gör. Mustafa Üstüner, YTÜ
Arş. Gör. Hatice Çatal, YTÜ
Arş. Gör. Zehra Erişir, YTÜ
Tek. Şeyda Okur, YTÜ
Müh. Burak Kukul, HKMO
Müh. Timur Bilinç Batur, HKMO

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Zübeyde Alkış
Prof. Dr. Fatmagül Kılıç
Prof. Dr. Süha Berberoğlu
Prof. Dr. Erkan Beşdok
Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu
Prof. Dr. Yusuf Kurucu
Prof. Dr. Derya Maktav
Prof. Dr. Coşkun Özkan
Prof. Dr. Filiz Sunar
Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker
Prof. Dr. Can Ayday
Doç. Dr. Bülent Bayram
Doç. Dr. Şinasi Kaya
Doç. Dr. Naci Yastıklı
Doç. Dr. Füsun Balık Şanlı
Doç. Dr. Hakan Karabörk
Doç. Dr. M.Ümit Gümüşay
Doç.Dr.Çiğdem Göksel
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Topan
Yrd. Doç. Dr. Filiz Bektaş Balçık
Yrd.Doç. Dr. Derya Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Melis Uzar Dinlemek
Yrd. Doç. Dr. Tarık Türk
Yrd. Doç. Dr. Ercüment Ayazlı
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu
Dr.Cihangir Aydöner