Bildiriler

II. Oturum / İklim Değişimi

KENTSEL ISI ADASI ETKİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİT KENTİ ÖRNEĞİ

 • Deniz Gerçek, Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar

İndirmek için tıklayınız...

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇEVRESEL RİSK DAĞILIMINA ETKİSİNİN KONUMSAL MODELLER YARDIMIYA TAHMİNİ

 • Süha Berberoğlu, Ahmet Çilek, Cenk Dönmez, M. Akif Erdoğan, Merve Ersoy, Anıl Akın, Onur Şatır

İndirmek için tıklayınız...

SEYHAN HAVZASI BİYOİKLİMSEL KONFOR YAPISININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

 • Merve Şahingöz, Mehmet Topay, Süha Berberoğlu

İndirmek için tıklayınız...

BİYOJENİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN EMİSYONLARININ MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİMİNİN UYDU VERİLERİ DESTEĞİYLE BELİRLENMESİ

 • Sevim Burçin Can, Ozan Devrim Yay

İndirmek için tıklayınız...

HAVA KALİTESİ MODELLENMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

 • Özgür Zeydan, Yılmaz Yıldırım, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu

İndirmek için tıklayınız...


III. Oturum / Paralel Oturum: Uzaktan Algılama Destekli Tarım Uygulamaları

ÇELTİK TARLALARINDA GELİŞİM EVRESİNİN BELİRLENMESİ: İLK SONUÇLAR

 • Onur Yüzügüllü, Esra Erten, Irena Hajnsek

İndirmek için tıklayınız...

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARDIMI İLE TARIMSAL ALANLARDA YEŞİL BAND KULLANIMIYLA NORMALİZE EDİLMİŞ BİTKİ ÖRTÜSÜ HESAPLANMASI

 • Uğur Avdan, Özge Bilget, Resul Çömert, Erdinç Savaşlı, Oğuz Önder

İndirmek için tıklayınız...

UZAKTAN ALGILAMA ARACILIĞIYLA TARIMSAL PEYZAJ KARAKTERİZASYONU

 • Serhat Cengiz, Sevgi Görmüş, Ayhan Ateşoğlu

İndirmek için tıklayınız...

UZAKTAN ALGILANMIŞ GÖRÜNTÜLER İLEÜRETİLEN AĞAÇ KAPALILIK YÜZDESİ VERİLERİNİN ORMAN BİYOKÜTLE TAHMİNLERİNDE KULLANIMI

 • Merve Ersoy, Süha Berberoğlu, Ahmet Çilek

İndirmek için tıklayınız...

TARIMSAL ÜRÜN DESENİNİN ÇOK ZAMANLI LANDSAT VERİ SETİ KULLANILARAK OBJE TABANLI BELİRLENMESİ: AŞAĞI SEYHAN OVASI ÖRNEĞİ

 • Okan Yeler, Onur Şatır, Süha Berberoğlu

İndirmek için tıklayınız...


IV. Oturum / Paralel Oturum: Üç Boyutlu Modelleme

Yersel Fotogrametrinin Tersine Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı

 • Naci Yastıklı, Zehra Erişir, Pelin Altıntaş, Tuğba Çak

İndirmek için tıklayınız...

TARİHİ YERLEŞİM ALANLARININ YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE 3B MODELLENMESİ: SANTA-HARABELERİ ÖRNEĞİ

 • İbrahim Asri, Özşen Çorumluoğlu

İndirmek için tıklayınız...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) HAVA FOTOĞRAFI ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ ve 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ

 • Tuncer Özerbil, Ergün Gökten, Mustafa Önder, Osman Selçuk, Nilhan Çiftçi Sarılar, Ayhan Tekgül, Erdal Yılmaz, Alpaslan Tütüneken

İndirmek için tıklayınız...

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE OLUŞTURULAN VERİLERİN DOĞRULUK ANALİZİ

 • Uğur Avdan, Emre Şenkal, Resul Çömert, Serhan Tuncer

İndirmek için tıklayınız...

ÇATI KAFES SİSTEMLERİNİN LAZER TARAYICI YARDIMI İLE MODELLENMESİ

 • Burhan Gül, Güney Uzunboz, Zaide Duran, Şinasi Kaya, Mehmet Furkan Çelik, Umut Aydar

İndirmek için tıklayınız...


V. Oturum / Paralel Oturum: Afet Yönetimi-1

CBS TABANLI ÇIĞ ANALİZİ: RİZE-YUKARI KAVRON YAYLASI ÖRNEĞİ

 • Abdurrahim Aydın, Remzi Eker

İndirmek için tıklayınız...

KIRKA AÇIK OCAK BORAKS MADENİNDE FARKLI BORAKS MİNERAL TÜRLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ İLE AYIRT EDİLEBİLMESİ

 • Can Ayday, Gani Eşiyok, Ersan Ayten, Osman Zengin, Ersoy Çetinkaya

İndirmek için tıklayınız...

HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİNDE Kİ-KARE TESTİNE DAYALI FAKTÖR SEÇİMİ

 • Taşkın Kavzoğlu, Emrehan Kutluğ Şahin, İsmail Çölkesen

İndirmek için tıklayınız...

Bayes Olasılık Teoremi Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi

 • Halil Akıncı, Ayşe Yavuz Özalp, Mehmet Özalp, Sebahat Temuçin Kılıçer, Cem Kılıçoğlu, Emre Everan

İndirmek için tıklayınız...

PESERA VE RUSLE EROZYON MODELLERİNİN AKDENİZ VE EGE HAVZALARINDAKİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 • Ahmet Çilek, Süha Berberoğlu, M. Akif Erdoğan, Cenk Dönmez

İndirmek için tıklayınız...


VI. Oturum / Paralel Oturum: Lazer-Lidar Uygulamaları

Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde Koloni-Arama Algoritmasının Kullanımı

 • P. Çivicioğlu, A.E. Karkınlı, A. Kesikoğlu, Ü.H. Atasever, T. Kurban, Erkan Beşdok

İndirmek için tıklayınız...

HAVA LİDAR VERİLERİNİN EĞİM TEMELLİ ALGORİTMA İLE FİLTRELENME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

 • Nizar Polat, Murat Uysal

İndirmek için tıklayınız...

LiDAR İLE OTOMATİK BİNA ÇIKARIM OLANAKLARININ ANALİZİ

 • Melis Uzar

İndirmek için tıklayınız...

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

 • Resul Çömert, Uğur Avdan

İndirmek için tıklayınız...

Uzaktan Algılama Verilerinin Düşük Maaliyetli Robotların Kentsel Alan Navigasyonunda Kullanımı

 • Okan Okutkan, Derya Maktav

İndirmek için tıklayınız...


VII. Oturum / Paralel Oturum: Güncel Algılama Sistemleri

Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: IKONOS, QuickBird, OrbView-3 ve Pléiades-1A Görüntüleri İle Örnek Uygulama

 • Hüseyin Topan

İndirmek için tıklayınız...

PLÉIDAS-1A GÖRÜNTÜLERİNİN PAN - SHARPENING PERFORMANSININ İNCELENMESİ

 • Mustafa Özendi, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Ali Cam

İndirmek için tıklayınız...

RASAT VE GÖKTÜRK-2 GÖRÜNTÜLERİNİN ORTOREKTİFİKASYON BAŞARIMINA REFERANS VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ SEÇİMİNİN ETKİSİ

 • Ramazan Küpcü, Mustafa Teke, Alper Çabuk

İndirmek için tıklayınız...

İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Veri Toplama ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı

 • Fatih Döner, Samed Özdemir, Mustafa Ceylan

İndirmek için tıklayınız...

FARKLI ÖZELLİKLERİYLE YENİ JENERASYON DÜNYA GÖZLEM UYDULARI VE KULLANIM ALANLARI

 • A. Yücel Erbay

İndirmek için tıklayınız...


VIII. Oturum / Paralel Oturum: Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS-1

WEB TABANLI CBS İLE İHBAR/OLAY DEĞERLENDİRME

 • Hamdi Çinal, Şeyma Taşkan

İndirmek için tıklayınız...

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARI İLE BELEDİYE KENT REHBERİ UYGULAMASI

 • M. Erkan Uçaner, Eylem Akyol, Sinem Gökyokuş, Murat Kırmızıgül, İbrahim Sarıçiçek

İndirmek için tıklayınız...

CBS TABANLI ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİNDE 360 DERECE PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİN ÖZNİTELİK VERİSİ TOPLANMASI AMACIYLA KULLANIMI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

 • Ahmet Eğri, Hüseyin Kurşun, Murat Mustafa Harman, Fatih Gündoğan

İndirmek için tıklayınız...

TÜRKİYE’DE YEREL VE MERKEZİ YÖNETİMDE WEB CBS UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN “WEB CBS” MODEL ÖNERİSİ

 • Ali Erdi, Asuman Ilgaz

İndirmek için tıklayınız...

KAMU VE YEREL YÖNETİMDE CBS YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • Emin Bank, Hüseyin Candan

İndirmek için tıklayınız...


IX. Oturum / Paralel Oturum: Uzaktan Algılama-1

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK 3DS MAX PROGRAMI İLE ANİMASYON OLUŞTURMAK

 • Mehmet Cihan Şahingil

İndirmek için tıklayınız...

OPTİK GÖRÜNTÜLER İÇİN GERİ-İZLEME ARAMA OPTİMİZASYON ALGORİTMASI (BSA) VE FARK GÖRÜNTÜSÜ KOMBİNASYONU TABANLI YENİ BİR DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI

 • Ümit Haluk Atasever, Pınar Çivicioğlu, Erkan Beşdok, Coşkun Özkan

İndirmek için tıklayınız...

SURF Algoritması Kullanılarak Uzaktan Algılama Görüntülerinin Geometrik Kaydı

 • Pınar Karakuş, Hakan Karabörk

İndirmek için tıklayınız...

Uzaktan Algılamada Görüntü Birleştirme için Kalite Analizleri

 • Eminnur Ayhan, Gülçin Atay

İndirmek için tıklayınız...

Yoğun Görüntü Eşleme Algoritmaları İle Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modeli Üretimi

 • Naci Yastıklı, Hüseyin Bayraktar

İndirmek için tıklayınız...


X. Oturum / Paralel Oturum: Afet Yönetimi - 2

Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının CBS ile Tespiti

 • Himmet Karaman, Sara Rezaei, Kaan Kalkan, Betül Ergün Konukçu, Turan Erden

İndirmek için tıklayınız...

Türkiye Taşkın Bilgi Sistemi (TABİS)

 • İsmail Haltaş, İbrahim Demir

İndirmek için tıklayınız...

VERİ KONTROLLÜ ve UZMAN GÖRÜŞÜNÜ TEMEL ALAN YÖNTEMLERİN DUYARLILIK, TEHLİKE ve RISK ANALİZLERİNDE KULLANILMASI

 • Tunç Emre Toptaş, Candan Gökçeoğlu, Alper Çabuk

İndirmek için tıklayınız...

MEGAKENT İSTANBUL’ DA MEYDANA GELEN YÜZEY DEFORMASYONLARININ INSAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

 • Saygın Abdikan, F. Calò, Füsun Balık Şanlı, Tolga Görüm

İndirmek için tıklayınız...

WEB TABANLI HTML5 API İLE DİNAMİK ÇALIŞAN AFET KOORDİNASYON SİSTEMİ

 • Hamdi Çinal, Şeyma Taşkan

İndirmek için tıklayınız...


XI. Oturum / Paralel Oturum: Dijital Görüntü İşleme

Rotasyon Orman Algoritması ile Yüksek Çözünürlüklü Multispektral Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması

 • İsmail Çölkesen, Tahsin Yomralıoğlu, Taşkın Kavzoğlu

İndirmek için tıklayınız...

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK AĞAÇ TESPİTİ: YENİ BİR YAKLAŞIM

 • Aslı Özdarıcı Ok

İndirmek için tıklayınız...

KIRMIZI-KENAR VE YAKIN KIZILÖTESİ BANTLARININ TARIMSAL ÜRÜN DESENİ SINIFLANDIRMA DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: RAPIDEYE ÖRNEĞİ

 • Mustafa Üstüner, Füsun Balık Şanlı, Saygın Abdikan, Mustafa Tolga Esetlili, Yusuf Kurucu

İndirmek için tıklayınız...

BİNA VE YOL ALANLARININ ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN ÇİZGE-TABANLI YENİ BİR YÖNTEM İLE OTOMATİK TESPİTİ

 • Ali Özgün Ok

İndirmek için tıklayınız...

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK BİNA ÇIKARIMI PERFORMANSININ ARTIRILMASINA YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM- QUICKBIRD ÖRNEĞİ

 • Umut Güneş Sefercik, Serkan Karakış, Çağlar Bayık, Mehmet Alkan, Naci Yastıklı

İndirmek için tıklayınız...


XII. Oturum / Paralel Oturum: Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS-2

KARE KOD TEKNOLOJİSİNİN TAŞINMAZ SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

 • Zeynel Abidin Polat

İndirmek için tıklayınız...

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yeşil Binaların Uygulanabilirliği

 • Sevim Bilge Erdede, Burç Erdede, Sebahattin Bektaş

İndirmek için tıklayınız...

TÜRKİYE’DE MEKÂNSAL VERİLERDE WEB TABANLI SUNUM SİSTEMLERİNİN INSPIRE KRİTERLERİNE UYUMLULUK ANALİZİ VE BİR ÖNERİ

 • Fatih Sarı, Ali Erdi

İndirmek için tıklayınız...

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

 • İbrahim Cankurt, Levent Özmüş, Bilal Erkek, Sedat Bakıcı

İndirmek için tıklayınız...

Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi

 • Sevim Bilge Erdede, Burç Erdede, Sebahattin Bektaş

İndirmek için tıklayınız...


XIII. Oturum / Paralel Oturum: Uzaktan Algılama ve Çevre Uygulamaları

DMSP-OLS VE LANDSAT VERİLERİ VE LİNEER SPEKTRAL UNMIXING YÖNTEMİ KULLANILARAK KENTSEL DEĞİŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ: İZMİT ÖRNEĞİ

 • Cihan Uysal, Derya Maktav

İndirmek için tıklayınız...

ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK, TAKSİM VE CİVARININ DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ

 • A. Yücel Erbay

İndirmek için tıklayınız...

ÖNEMLİ BİTKİ TÜRLERİNE GÖRE MUTLAK KORUMA ALANLARININ MODELLENMESİ

 • Dilek Tezel, S.Savaş Durduran

İndirmek için tıklayınız...

Sivas’ta Hayat Bulan Su Kaynakları ve İklim Değişiminin Görünen Etkileri Üzerinden Planlamanın Vazgeçilmez Hafifliği (Baraj ve Göletler ile Sulama Kanalları)

 • Aziz Cumhur Kocalar

İndirmek için tıklayınız...

Baraj Göllerinde Su Seviyelerinin Uzaktan algılama ve CBS ile Tahmini ve izlenmesi: Adana Seyhan Baraj Gölü Örneği

 • Mehmet Akif Erdoğan, Fizyon Sönmez, Süha Berberoğlu

İndirmek için tıklayınız...


XIV. Oturum / Paralel Oturum: Kentleşmede CBS ve Uzaktan Algılama Kullanımı

MÜLKİYET DESENİ İLE KENTSEL BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • İsmail Ercüment Ayazlı, Seher Başlık, Mahmut Gültekin, Fatmagül Kılıç, Tuğçe Kuruç, Tuğçe Ungan, Bilal Çalışkan

İndirmek için tıklayınız...

LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİ İLE İSTANBUL’DA GELECEĞE YÖNELİK KENTSEL GELİŞİM ANALİZİ

 • Anıl Akın, Süha Berberoğlu, Filiz Sunar

İndirmek için tıklayınız...

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS-ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

 • Abdulkadir Memduhoğlu, Gülşah Özmen, Gazale Göyçek, Fatmagül Kılıç

İndirmek için tıklayınız...

ÜRÜN VERİMİNE DAYALI TARIMSAL ARAZİ KULLANIM UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

 • Onur Şatır, Süha Berberoğlu

İndirmek için tıklayınız...

Kanser Vakalarının ve Çevresel Risk Etkenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi

 • Tarık Türk

İndirmek için tıklayınız...


XV. Oturum / Paralel Oturum: Zamansal Değişim

ZAMAN SERİLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZLERİNDE KULLANIMI: İSTANBUL SARIYER ÖRNEĞİ

 • Fulya Başak Sarıyılmaz, Nebiye Musaoğlu

İndirmek için tıklayınız...

KIZILIRMAK DELTASI KIYI ÇİZGİSİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ

 • Işık Beyazıt, Derya Öztürk, Fatmagül Kılıç

İndirmek için tıklayınız...

HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ

 • Elif Kırtıloğlu, Hakan Karabörk, Osman Sami Kırtıloğlu

İndirmek için tıklayınız...

Arazi Kullanımının Zamansal Değişiminin Tarihi Ortofotolarla Belirlenmesi (Elmalı Havzası Örneği)

 • Mustafa Canıberk, Ali Coşkun Kiracı

İndirmek için tıklayınız...


XVI. Oturum / Paralel Oturum: Uzaktan Algılama-2

PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA ESASLI ARAZİ KULLANIM ANALİZİ VE TEMATİK SINIFLAMA

 • Tunç Emre Toptaş, Şule Tüdeş

İndirmek için tıklayınız...

ENVISAT SAR GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK HEYELANLARIN İZLENİLMESİ

 • Kemal Özgür Hastaoğlu, Fatih Poyraz, Mehmet Demirel, Tarık Türk

İndirmek için tıklayınız...

Mekansal Otokorelasyon Teknikleri Kullanılarak MODIS Uydu Görüntüleri Üzerinden Yanmış Alan ve Yanma Şiddetinin Belirlenmesi

 • Taşkın Kavzoğlu, Şinasi Kaya, Hasan Tonbul

İndirmek için tıklayınız...

FARKLI YÖNTEMLERLE SINIFLANDIRILMIŞ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BENZERLİK KARŞILAŞTIRMASI

 • Tolga Bakırman

İndirmek için tıklayınız...


Poster Sunumları

Pléiades-1A Görüntülerinin Gerçek Geometrik Çözünürlüğünün ve Radyometrik Kalitesinin Belirlenmesi

 • Ali Cam, Hüseyin Topan, Mustafa Özendi, Murat Oruç

İndirmek için tıklayınız...

HEDEF YOĞUNLUK FONKSİYONUYLA AKTİF SENSÖR GÖRÜNTÜLEME

 • Rıdvan Fırat Çınar, Aşkın Demirkol

İndirmek için tıklayınız...

Jeotermal Alanların CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği

 • Mustafa Yalçın, Fatmagül Kılıç

İndirmek için tıklayınız...

ÇOK ZAMANLI UYDU VERİLERİNİN TARIMSAL HARİTALAMADA KULLANIMI: ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ

 • Mustafa Serkan Işık, Zeren Şenyıldız, Filiz Sunar

İndirmek için tıklayınız...

WATERSHED YÖNTEMİ İLE LANDSAT GÖRÜNTÜLERİNDEN KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARTILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ

 • Hatice Çatal Reis, Bülent Bayram

İndirmek için tıklayınız...

Burdur İli, Bucak İlçesi ve Civarının Coğrafi Bilgi Sistemler Kullanılarak Çizgisel Yoğunluk Haritasının Oluşturulması

 • Kerem Hepdeniz, Oya Cengiz

İndirmek için tıklayınız...

PM2.5 Dağılımının Belirlenmesi için Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması : Marmara Bölgesi Örneği

 • Yaşar Burak Öztaner, Burcu Güney, Kaan Kalkan, Ceyhan Kahya, Filiz Bektaş Balçık, Sedef Çakır

İndirmek için tıklayınız...

FARKLI UYDU VERİLERİNİN BANT BİRLEŞTİRİLMESİNDEN SONRA SPEKTRAL SINIFLANDIRMALARDA KULLANILMASI

 • Önder Gürsoy, Anıl Can Birdal

İndirmek için tıklayınız...

İNSAR VERİLERİNİN MADENCİLİKTE KULLAMI

 • Zeynep Sertabipoğlu, Ümit Özer, Hakan Tunçdemir

İndirmek için tıklayınız...

Uzaktan Algılama araştırmacılarına yönelik Python modülü ve ArcGIS yazılımı eklentisi

 • Ekrem Saralıoğlu, Deniz Yıldırım, Oğuz Güngör

İndirmek için tıklayınız...

Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin İncelenmesi

 • Merve Keskin, A. Özgür Doğru, Çiğdem Göksel, Filiz Balçık Bektaş

İndirmek için tıklayınız...

KRİZ YÖNETİMİNDE KONUMSAL TABANLI BİR İLETİŞİM MODELİ ÖNERİSİ ve MEVCUT UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

 • Ayşe Giz Gülnerman, Azime Tezer, Çiğdem Göksel

İndirmek için tıklayınız...

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE YERLEŞİMİN FİZİKSEL ENVANTERİNİN AFET RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÜZCE İLİ KAYNAŞLI İLÇESİ ÖRNEĞİ

 • Hanifi Tokgöz, Hüseyin Bayraktar

İndirmek için tıklayınız...

AFET YÖNETİMİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARININ KISA BİR İNCELEMESİ VE RASAT İLE ÖRNEK UYGULAMALAR

 • Ufuk Sakarya, Sevgi Zübeyde Gürbüz, Can Demirkesen, Hüsne Seda Deveci, Seda Tankız, A. Feray Öztoprak, Özgün Yılmaz, İlkay Atıl, Mehmet Ali Arabacı, Nihan Akbaba, Özge Mişe, Mustafa Teke

İndirmek için tıklayınız...

AFET YÖNETİMİNDE ALGILAYICI TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

 • Can Demirkesen, Sevgi Zübeyde Gürbüz, Ufuk Sakarya, Hüsne Seda Deveci, Seda Tankız, Feray Öztoprak, Özgün Yılmaz, İlkay Atıl, Mehmet Ali Arabacı, Nihan Akbaba, Özge Mişe, Mustafa Teke

İndirmek için tıklayınız...

Tarihi Eserlerin Dokümantasyonunda çeşitli veri toplama yöntemlerinin karşılaştırılması

 • Alper Kuçak, Fatmagül Kılıç, Akın Kısa

İndirmek için tıklayınız...

AB Su Çerçeve Direktifine göre Türkiye\'deki Yüzeysel Su Kütlelerinin CBS ortamında belirlenmesi (POSTER)

 • Cihangir Aydöner, Ömer Visali Sarıkaya, Selma Ayaz, Elif Aytış, B. Hande Haksevenler, Şebnem Aynuri Nur Çınar, Mehmet Dilaver, Nail Erdoğan, Mehmet Beşiktaş, Emine Dereli, Burcu Kıran, Cem Şenduran, Yakup Karaaslan

İndirmek için tıklayınız...

TAŞINMAZ MAL DEĞERLEME AMAÇLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI

 • Ediz Hakan Erbil

İndirmek için tıklayınız...

Havaalanı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması

 • Penbe Aslan, Selin Köymen, Murat Komesli

İndirmek için tıklayınız...

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI

 • Ahmet Ertunç Sezen, Can Delice, Şennur Hazal Şener, Zehra Koç, Dursun Zafer Şeker

İndirmek için tıklayınız...

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

 • Metin Soylu, Sedat Bakıcı, Bilal Erkek, Levent Özmüş

İndirmek için tıklayınız...

İZMİR HAVAGAZI FABRİKASI 4 NOLU İDARİ BİNANIN YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ

 • Eren Sönmez, Dursun Zafer Şeker

İndirmek için tıklayınız...

EĞİK RESİM FOTOGRAMETRİSİNİN ARAZİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI

 • Erdem Özer, Bilal Erkek, Sedat Bakıcı

İndirmek için tıklayınız...

HACİM HESABINDA DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI VE DOĞRULUĞU

 • Sevim Yasemin Oturanç, Ferruh Yıldız

İndirmek için tıklayınız...

LAZER TARAMA YÖNTEMİ İLE TARİHİ BİNALARIN BELGELENMESİ_İTÜ MAÇKA BİNASI ÖRNEĞİ

 • Semih Safkan, Hakan Hamarat, Zaide Duran, Umut Aydar, Mehmet Furkan Çelik

İndirmek için tıklayınız...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KENT BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM

 • Ceren Avcı, S. Savaş Durduran

İndirmek için tıklayınız...

Çoklu Etmen Sistemleri ve CBS\'nin Entegrasyonu

 • Burç Erdede, S. Bilge Erdede, Derya Öztürk

İndirmek için tıklayınız...

Tehlikeli Madde Depo Yeri Seçiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Açısından İncelenmesi

 • Mehmet Erbaş, Özkan Bali, Temel Durğut

İndirmek için tıklayınız...

ÇELTİK TARLALARININ HARİTALANMASINDA ÇOK-ZAMANLI RADAR UYDU VERİLERİNİN KULLANIMI: MERİÇ (İPSALA - ENEZ) HAVZASI ÖRNEĞİ

 • Z. Damla Uça Avcı, Filiz Sunar

İndirmek için tıklayınız...

TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA CBS’NİN KARAR DESTEK SİSTEMİ OLARAK KULLANIMI

 • Mevlüt Yıldız, Mehmet Erbaş

İndirmek için tıklayınız...